OS TÁBOR BEZ HRANIC, IČO: 26607093, bankovní účet: 1566744011/3030

 

Závazná přihláška

na podzimní Dračí tábor v Loutí od 25. 10. do 29. 10. 2017

 

Cena poukazu:  2700,- Kč (včetně dopravy, ubytování, stravy, pojištění i návštěvy aquacentra)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ...................................................................................................................

DATUM NAROZENÍ: ...............................  

BYDLIŠTĚ: ..........................................................................................… PSČ: ............................

U KTERÉ POJIŠŤOVNY JE DÍTĚ POJIŠTĚNO: .........................................................................

JMÉNO JEDNOHO RODIČE: ......................................................................................................

KONTAKTNÍ TELEFONY: .......................................................…........... ..................................

E-MAIL: ........................................................................................................................................

 

Dítě pojede na tábor (zaškrtněte):

x autobusem z Prahy-Roztyl (sraz v 16.00 na aut. nádraží v Tomíčkově ulici, metro C)

x individuálně     

 

Tuto vytištěnou závaznou přihlášku zašlete v obálce POŠTOU na adresu: OS Tábor bez hranic, Zadní 785, 149 00 Praha 415.                                        

 

UPOZORNĚNÍ: Variabilní symbol potřebný pro platbu Vám sdělíme e-mailem nebo SMS po zařazení přihlášky. Když objednavatel nedodrží termíny platby, může být přijata přihláška náhradního účastníka. Při odhlášení již závazně přihlášeného dítěte činí storno poplatek v době kratší jak 60 dnů před nástupem 50 % z ceny, poté v době kratší jak 30 dnů 70 % z ceny, tři a méně dnů před odjezdem 100 %. Při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů  v době kratší jak 30 dnů před nástupem a předložení lékařského potvrzení je storno poplatek 50 %. Žádné storno se neplatí, pokud objednavatel zajistí náhradního účastníka. Návrat do Prahy je plánován na neděli 29. října přibližně v 15.00 (Roztyly).

 

PROHLÁŠENÍ: Beru na vědomí odpovědnost za škody, které moje dítě způsobí v době trvání tábora na vybavení rekreačního zařízení, eventuelně na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Zároveň souhlasím s fotografováním dítěte v rámci táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akce např. na internetu.

 

 Datum, podpis rodičů: …………………………………………………………........................