Zpět

Závazná přihláška

na podzimní Dračí tábor v Loutí od 26. 10. do 30. 10. 2018Jméno dítěte:
Příjmení dítěte:
Datum narození:
Zdravotní pojišťovna:
Adresa trvalého bydliště:
Ulice a č.p.:
PSČ:
Město:
Jméno rodiče (zákonného zástupce):
Příjmení rodiče (zákonného zástupce):
E-mail:
Kontaktní telefony:

Velikost táborového trička:    

Chce být v oddíle s těmito dětmi (ve stejném věku a JEN když to půjde):

Máme zájem o vystavení faktury:

Dítě bude nastupovat na nástupním místě:

O táboře jsme se dozvěděli:


Cena: Kč        

Je dítě plavec, nebo neplavec?


UPOZORNĚNÍ: Když objednavatel nedodrží termíny platby, může být přijata přihláška náhradního účastníka. Při odhlášení již závazně přihlášeného dítěte činí storno poplatek 50 % z ceny, v době kratší jak 30 dnů 70 % z ceny, tři a méně dnů před odjezdem 100 %. Při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů v době kratší jak 30 dnů před nástupem a předložení lékařského potvrzení je storno poplatek 50 %. Žádné storno se neplatí, pokud objednavatel zajistí náhradního účastníka.

PROHLÁŠENÍ rodiče (zákonného zástupce): Beru na vědomí odpovědnost za škody, které moje dítě způsobí v době trvání tábora na vybavení rekreačního zařízení, eventuelně na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Zároveň souhlasím s fotografováním dítěte v rámci táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akce např. na internetu.


Chcete nám ještě něco sdělit?


Webmaster: Radek Tomšů | Grafický návrh: Petr Vykoukal | Texty: Zdeněk Paroulek