Zpět

Závazná přihláška

na příměstský tábor - Ať žijí duchové (od 26. 8. do 30. 8. 2019)Jméno dítěte:
Příjmení dítěte:
Datum narození:
Zdravotní pojišťovna:
Adresa trvalého bydliště:
Ulice a č.p.:
PSČ:
Město:
Jméno zákonného zástupce:
Příjmení zákonného zástupce:            
E-mail:
Kontaktní telefony:

Dítě chce být v oddíle s těmito kamarády (ve stejném věku a JEN když to půjde):

Máme zájem o vystavení faktury:

Dítě bude nastupovat na nástupním místě:

Jak jste se o táboře dozvěděli?

Další nabídka v rámci našeho tábora:

Objednáváme pro své dítě originální táborové tričko (objednávky jen do konce května!)
Cena: 200 Kč        

Objednáváme pro své dítě účast na táboře včetně snídaní
Cena: 250 Kč        


Cena: Kč        


Cena: Kč        

Je dítě plavec, nebo neplavec?


UPOZORNĚNÍ: Když objednavatel nedodrží termíny platby, může být přijata přihláška náhradního účastníka. Při odhlášení již závazně přihlášeného dítěte činí storno poplatek 50 % z ceny, v době kratší jak 30 dnů 70 % z ceny, tři a méně dnů před odjezdem 100 %. Při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů v době kratší jak 30 dnů před nástupem a předložení lékařského potvrzení je storno poplatek 50 %. Žádné storno se neplatí, pokud objednavatel zajistí náhradního účastníka.

PROHLÁŠENÍ zákonného zástupce: Beru na vědomí odpovědnost za škody, které moje dítě způsobí v době trvání tábora na vybavení rekreačního zařízení, eventuálně na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Zároveň souhlasím s fotografováním dítěte v rámci táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akce např. na internetu.


Webmaster: Radek Tomšů | Grafický návrh: Petr Vykoukal | Texty: Zdeněk Paroulek